خرید سرور اختصاصی

جست و جو

قیمت(تومان )

هاردیسک

حافظه

تعداد هارد

دیتا سنتر

هتزنر

لیست سرور
نمایش  22 سرور ها
قیمت(تومان ) ظرفیت هارد(TB) هاردیسک هاردیسک حافظه موقعیت سرور
180 960 2 2x 960 GB NVMe Datacenter Edition 128GB      سفارش
234 1920 2 2x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition 128GB    سفارش
143 1920 0 0x configurable (at additional cost) 128GB    سفارش
51 2000 2 2x 2 TB SATA Enterprise hard drive 64GB    سفارش
51 512 2 2x 512 GB NVMe SSD 64GB    سفارش
77 8000 2 2x 8 TB SATA Enterprise hard drive 64GB    سفارش
77 1000 2 2x 1 TB NVMe SSD 64GB    سفارش
51 4000 2 2x 4 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm 64GB    سفارش
51 512 2 2x 512 GB NVMe SSD 64GB    سفارش
59 8000 2 2x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm 64GB      سفارش
59 1000 2 2x 1 TB NVMe SSD 64GB      سفارش
70 8000 2 2x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm 64GB      سفارش
70 1000 2 2x 1 TB NVMe SSD 64GB      سفارش
103 1000 0 0x configurable (at additional cost) 128GB      سفارش
81 8000 2 2x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm 64GB      سفارش
81 960 2 2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition 64GB      سفارش
175 10000 10 10x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm 128GB      سفارش
285 10000 15 15x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm 256GB      سفارش
70 10000 4 4x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm 32GB      سفارش
208 10000 10 10x optional (at additional cost) 64GB    سفارش
287 10000 10 10x optional (at additional cost) 64GB    سفارش
247 10000 10 10x optional (at additional cost) 128GB    سفارش

Powered by WHMCompleteSolution